Skip to content

מחיר מכונת קפה למכירה – לה פבוריטה

מכונות אספרסו היחידות בארץ העומדות בתקן עופרת!

הוראות שימוש במרכך מים

שימוש נכון במרכך מים לשמירה על מכונת אספרסו

5 הוראות שימוש במרכך המים:
1 מרכך המים במצב עבודה ברז עליון כניסת מים למרכך ברז תחתוך ב' יציאת מים למכונה ידיות הברזים א-ב מופנות שמאלה צינורות הפלסטיק אי ו-אף
יהיו בתוך מתקן ההורקה.
2. הפעלת הריכוך סובב את הידיות מהברזים א-ב ימינה פתח את המכסה המרכך והכנס 1 ק"ג מלח מלח בישול סגור את מכסה המרכך כשהוא נקי ומחומר או מלח
3. רענון המרכך סובב את ידיות הברז העליון א לצד שמאל תן למים לזרום בברז התחתון ב דרך צינור העודפים פ למשך כמה דקות.
4. החזרת המרכך למצב עבודה
וודא שהמים היוצאים מצינורית העודפים פ של הברז התחתון ב יוצאים מתוקים! סובב את ידית הברז התחתון ב לצד שמאל והמרכך מוכן!!

דילוג לתוכן